Er du plusskunde? Send oss en e-post på: post@akraft.no

Er det mindre enn 30 virkedager siden du flyttet inn på adressen du bestiller strøm til,
må du benytte dette skjema for bestilling: Bestillingsskjema
Bestilling av produkt: SPOT
Fornavn *
Etternavn *
Fødselsnummer *
Adresse *
Postnummer *
Mobiltelefon *
E-post *
VERVEKAMPANJE
Dersom du er vervet, legg inn kundenummeret til den som vervet deg etter teksten VERV.
NB! Ikke mellomrom mellom VERV og kundenummer (eks. VERV10)
Vi gir 300,- til Sykehusklovnene for hver person som blir vervet.